PDI

SEMINAR

Kdor na naši Akademiji se uči,

Pisni PDI naredi!

 

Že vrsto let ponujamo izvrsten seminar pisanja kazenskih in civilnih sodb, ki ga zaznamuje oseben in prilagojen pristop za vsakega udeleženca. Pod mentorstvom naših preudarnih in izkušenih sodnikov zagotavljamo vrhunska kvaliteta izobraževanja, ki udeležencem pušča trajen vtis odličnosti.

Toplo vabljeni!

Alenka Košorok Humar
direktorica Odvetniške akademije OZS

O PDI SEMINARJU

PDI seminar poteka 5 tednov, ob četrtkih in petkih od 16.00 do 19.00 ure. Seminar izvajata sodnika z bogatimi izkušnjami. Z njuno pomočjo boste pridobili dragocene vpoglede v proces pisanja sodnih odločb.

Seminar poteka v živo na sedežu Odvetniške zbornice Slovenije v Ljubljani. Za tiste, ki bi želeli seminar spremljati od doma, ponujamo tudi možnost virtualne udeležbe preko ZOOM-a; tudi na daljavo pa boste imeli seveda možnost aktivno sodelovati in postavljati vprašanja.

Seminar poteka v manjših skupinah (do največ 10 udeležencev), kar zagotavlja butično izkušnjo. Predavatelja se posvetita vsakemu udeležencu posebej in odgovorita na vsa vprašanja.

Na seminarju boste prejeli strokovno gradivo za vaje. Seminar se začne z uvodnim predavanjem, na katerem predavatelja podrobno razčlenita strukturo posamezne sodne odločbe, izpostavita ključne elemente, udeležencem podata smernice, navodila, opozorila, ponudita dragocene nasvete, poudarita pogoste napake in izpostavita najboljše prakse. Sledi pisanje osnutkov sodnih odločb, ki ji boste pripravljali doma; vsak teden 1 civilno in 1 kazensko sodno odločbo. Na štirih srečanjih bosta predavatelja v sodelovanju z udeleženci analizirala osnutke sodnih odločb, pri čemer bosta delila svoje mnenje, sugestije in priporočila. Na celotnem seminarju boste tako obravnavali 4 kazenske in 4 civilne sodne odločbe, kar vam bo dalo celovit vpogled v različne aspekte sodnih odločitev. Tekom celotnega seminarja boste imeli možnost zastavljati kakršnakoli vprašanja.

Udeleženci lahko po samem seminarju prejmete neomejeno število sodnih spisov, v kolikor bi še želeli vaditi pisanje sodnih odločb. Naša predavatelja vam bosta na voljo za pregled osnutkov sodb tudi po že končanem seminarju.

NAŠA PREDAVATELJA

mag. Andreja Sedej Grčar

mag. Andreja Sedej Grčar

SODNICA -Kazensko pravo

Od leta 1996 je prvostopenjska razpravljajoča, preiskovalna in Višja kazenska sodnica. Ima 24-letne izkušnje iz sojenja na prvi stopnji, tudi v največjih postopkih organiziranega kriminala. Leta 2016 je pridobila naziv magister kazenskopravnih znanosti.

Predavateljica na Odvetniški akademiji OZS je od leta 2018.

Matjaž Voglar

Matjaž Voglar

SODNIK - Civilno Pravo

Od leta 2003 je prvostopenjski in od leta 2019 višji civilni sodnik, od leta 2004 do leta 2018 vodja oddelka oziroma podpredsednik sodišča. Je predavatelj in avtor strokovnih člankov, član komisij za pripravo zakonodaje in za preizkuse sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev.

Predavatelj na Odvetniški akademiji OZS je od leta 2018.

TERMINI 2024

 • 1. termin: začetek 25.1.2024 (primerno za pristop na izpit MARCA ali APRILA)
 • 2. termin: začetek 28.3.2024 (primerno za pristop na izpit MAJA ali JUNIJA)
 • 3. termin: začetek 5.9.2024 (primerno za pristop na izpit OKTOBRA ali NOVEMBRA)
 • 4. termin: začetek 21.11.2024 (primerno za pristop na izpit JANUARJA in FEBRUARJA)

PLAČILO

  • 650 EUR + DDV za odvetniške pripravnike
  • 800 EUR + DDV za zunanje udeležence
  • plačilo je v 1x znesku ali po obrokih (po dogovoru)

  MNENJA UDELEŽENCEV

  Seminar je bil izjemno poučen in interaktiven. Predavatelja sta izjemna strokovnjaka na svojem področju. Njun pristop k podajanju znanja je bil zelo sistematičen, zapletene pravne koncepte pa razložila na enostaven način, kar mi je zelo pomagalo pri razumevanju gradiva. Naučila sem se številnih uporabnih tehnik za pisanje sodnih odločb, predavatelja pa sta ves čas izkazovala posebno skrb do našega napredka. Izjemno sem hvaležna, da je bil seminar izveden v živo, saj sem prepričana, da takšen pristop zagotavlja večjo učinkovitost. Predavatelja pa sta bila tudi po koncu seminarja pripravljena pomagati in odgovoriti na dodatna vprašanja. Zaradi seminarja sem bila resnično dobro pripravljena za pisanje sodb, izpit je bil uspešen.

  Maša Kranjc

  Res super priprava na pisni del pravniškega državnega izpita, pri čemer je po mojem mnenju posebna dodana vrednost v osebnih srečanjih ter dejstvu, da sta oba predavatelja pripravljena pomagati in svetovati tudi zunaj formalnih okvirjev seminarja in sta udeležencem po potrebi na voljo tudi v nadaljnjih pripravah za pisni ali ustni del izpita.

  Jan Kohek

  Oba predavatelja sta bila zelo strokovna, dostopna, na vsa vprašanja sta odgovorila izjemno ažurno. Dostopna sta bila tudi na elektronskem naslovu.

  Tečaji pisanja sodb so nedvomno pripomogli tako k uspešnemu pisanju sodb, kot so tudi poglobili teoretično znanje, saj sta nas predavatelja, še posebej gospa sodnica Andreja Sedej Grčar pripravila tudi na teoretični oz. ustni del izpita, saj nas je gospa sodnica nenehno opozarjala na temeljne institute kazenskega prava in je poskrbela, da smo jih dobro razumeli. Poudarila bi strokovnost in pripravljenost po pomoči obeh predavateljev, ki sta nam bila  na voljo do uspešno opravljenega izpita, tudi po koncu seminarjev, tako po telefonu kot v živo, tako za preglede napisanih sodb kot tudi za raznorazna teoretična vprašanja. Brez njune (strokovne) pomoči bi bil izpit dosti težji. Gospodu Matjažu Voglarju bom večno hvaležna, ker si je pred pisnim delom izpita vzel čas, da mi je pregledal par sodb in me opozoril na vse napake, katerih na izpitu potem nisem naredila. Sodnice Andreje Sedej Grčar pa prav tako ne bom nikoli pozabila, saj mi je bila na voljo vedno, za vsa vprašanja glede kazenskega materialnega in procesnega prava, ne glede na dan v tednu. S tečaji sem zares zadovoljna, saj ne le, da predavatelja kandidate odlično pripravita na pisni del izpita, ampak imata tudi osebni odnos in si zares prizadevata, da bi vsak, ki se tečajev udeleži, izpit tudi opravil. 

  Katarina Jalovec

  Predavatelja sta bila dobro pripravljena in zelo prilagodljiva, celoten seminar pa dobro zasnovan; zajel je vse najpomembnejše zadeve, ki so bile tekom predavanj tudi na primeren način izpostavljene in pojasnjene.

  S strani predavateljev nam je bila obširneje predstavljena vsebina pisanja sodb. Na predavanjih pa nismo obravnavali le sodb, pač pa smo izvedeli oz. bili opozorjeni tudi na druge zadeve.

  ODVETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

  ODVETNIŠKA AKADEMIJA

  Slovenska cesta 58, Ljubljana

  01 300 34 29

  info@odvetniska-akademija.si